Σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT)

Timber Expertise

Η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (Cross-Laminated Timber – CLT) είναι ένα νέο δομικό προϊόν ξύλου για την δόμηση και κατασκευή ξύλινων κτηρίων. Αποτελεί μια εναλλακτική λύση για πράσινη δόμηση με βάση το ξύλο.

Τι είναι η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT)

Η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία είναι ξύλινο πάνελ που συνήθως αποτελείται από τρία, πέντε ή επτά στρώματα ξυλείας προσανατολισμένα σε ορθές γωνίες μεταξύ τους. Τα στρώματα έπειτα συγκολλούνται ώστε να σχηματίσουν δομικά πάνελ με εξαιρετική αντοχή, διαστασιακή σταθερότητα και ακαμψία. Το CLT μπορεί να κατασκευαστεί με προσαρμοσμένες διαστάσεις και τα μεγέθη των πάνελ ποικίλλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Το μήκος συνήθως περιορίζεται από τους περιορισμούς μεταφοράς.

clt panel
τοποθέτηση του clt πάνελ με χρήση γερανού
Που βρίσκει εφαρμογή η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία

Καθώς τα πάνελ CLT αντιστέκονται σε ισχυρές πιέσεις και συμπιέσεις, είναι ιδιαίτερα αποδοτικές οικονομικά λύσεις για πολυώροφες εφαρμογές διαφράγματος με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ορισμένοι προσδιορίζουν το CLT τόσο ως προϊόν όσο και ως σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλα προϊόντα ξύλου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υβριδικές εφαρμογές.

Λόγω των δομικών ιδιοτήτων του CLT και της διαστασιακής του σταθερότητας, το συγκεκριμένο προϊόν ξυλείας είναι κατάλληλο για δάπεδα, τοίχους και στέγες που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές υπό ανέγερση. Στο εσωτερικό, τα πάνελ τοίχου και δαπέδου μπορούν να παραμείνουν εκτεθειμένα, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο αισθητικά χαρακτήρα. Τα πάνελ χρησιμοποιούνται ως προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία που μπορούν να επιταχύνουν τις κατασκευαστικές πρακτικές ή να επιτρέψουν τη δημιουργία της κατασκευής εκτός του εργοταξίου.