Σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT)

Timber Expertise

Η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (Cross-Laminated Timber – CLT) είναι ένα νέο δομικό προϊόν ξύλου για την δόμηση και κατασκευή ξύλινων κτηρίων. Αποτελεί μια εναλλακτική λύση για πράσινη δόμηση με βάση το ξύλο.

Τι είναι η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT)

Η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία είναι ένα ξύλινο πάνελ που περιέχει τρία, πέντε ή επτά στρώματα ξυλείας προσανατολισμένα σε ορθές γωνίες μεταξύ τους. Ακολούθως οι στρώσεις αυτές μετά την συγκόλλησή τους σχηματίζουν δομικά πάνελ με εξαιρετική αντοχή, διαστασιακή σταθερότητα και ακαμψία. Γενικά το CLT μπορεί να κατασκευαστεί με προσαρμοσμένες διαστάσεις και τα μεγέθη των πάνελ ποικίλλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ωστόσο το μήκος συνήθως το ορίζουν οι παράμετροι της μεταφοράς.

clt panel
τοποθέτηση του clt πάνελ με χρήση γερανού
Που βρίσκει εφαρμογή η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία

Καθώς τα πάνελ CLT αντιστέκονται σε ισχυρές πιέσεις και συμπιέσεις, είναι ιδιαίτερα αποδοτικές οικονομικά λύσεις για πολυώροφες εφαρμογές διαφράγματος με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ορισμένοι σχεδιαστές θεωρούν το CLT τόσο ως προϊόν όσο και ως σύστημα, που μπορεί να βρει χρήση συνδυαστικά με άλλα προϊόντα ξύλου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υβριδικές εφαρμογές.

Λόγω των δομικών ιδιοτήτων και της σταθερότητας των διαστάσεων του CLT, αυτό το προϊόν μαζικής ξυλείας είναι κατάλληλο για διάφορες χρήσεις. Συνοπτικά μερικές από αυτές είναι δάπεδα, τοίχους και οροφές που έχουν χρήση σε κατασκευές μεσαίων ορόφων. Στο εσωτερικό, τα πάνελ τοίχου και δαπέδου μπορούν να παραμείνουν εκτεθειμένα, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο αισθητικά χαρακτήρα. Τα πάνελ μπορούν να έχουν τη μορφή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που μπορούν να επιταχύνουν τις κατασκευαστικές πρακτικές. Πρόσθετα μπορούν να επιτρέψουν τη δημιουργία της κατασκευής εκτός του εργοταξίου.