ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Επένδυση από ξυλεία Κόκκινου Κέδρου, εσωτερικά και εξωτερικά της κατοικίας. Εσωτερικά, έχει γίνει επένδυση σε ένα τμήμα της οροφής, υπό μορφή περσίδων, ενώ σε άλλο τμήμα έχουν τοποθετηθεί δοκίδες πάντα με κρυφή στήριξη, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και με άψογο φινίρισμα. Εξωτερικά, έγινε επένδυση, επίσης με κρυφή στήριξη, με ξυλεία επεξεργασμένη κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Eνα ιδιαίτερο αποτέλεσμα με καινοτομίες σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του γραφείου ΑΚΚΜ.