ΠΕΡΓΚΟΛΑ-ΣΚΙΑΣΗ ΜΕ ΛΥΓΑΡΙΑ

Ξύλινη πέργκολα από επικολλητή ξυλεία με κρυφούς συνδέσμους, με πιστοποίηση φορτίων και προστασία για παράκτια χρήση. Η σκίαση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κατάλληλα επεξεργασμένης λυγαριάς για προστασία από τις καιρικές συνθήκες επάνω στο βασικό σκελετό, ο οποίος φέρει εντορμίες εσωτερικά των ξύλινων δοκών για την όδευση καλωδιώσεων διακριτικού φωτισμού. Το σύνολο δίνει την εικόνα μιας απόλυτα άψογης κατασκευής –τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά– που εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια στον τελικό χρήστη. Μελέτη από το γραφείο ISV. Φωτογράφιση από George Labropoulos, Ιωάννα Νικολαρέιζη