ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΕΔΡΟΥ

Κάθετες, σταθερές περσίδες από ξυλεία Δυτικού Κόκκινου Κέδρου, τοποθετημένες επικλινώς, με κρυφούς  συνδέσμους και κατάλληλη επεξεργασία για χρήση σε εξωτερικό χώρο.