ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ

• Κατασκευή πάγκου από ξυλεία Iroko.
• Κατασκευή κιγκλιδώματος από ξυλεία Iroko.
• Κατασκευή πάγκου από ξυλεία Western Red Cedar.