ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΨΕΩΝ

Κατασκευή άνωψης από ξυλεία Πεύκης.