ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

• Κατασκευή deck από ξυλεία Teak σε μπάνιο.
• Κατασκευή δαπέδου deck και επένδυσης τοιχίου σε από ξυλεία Iroko σε μπάνιο.
• Επένδυση άνωψης από ξυλεία δρυός.
• Επένδυση τοιχίου και μπανιέρας από ξυλεία Teak.
• Επένδυση τοιχίου και κατασκευή πατώματος από ξυλεία Teak Burma FEQ.
• Κατασκευή πόρτας και επένδυση τοιχίων από ξυλεία Western Red Cedar.
• Κατασκευή σκάλας και πατώματος από ξυλεία Teak Burma FEQ.
• Κατασκευή deck και επένδυση μπανιέρας από ξυλεία Teak Burma FEQ.
• Κατασκευή άνωψης από ξυλεία Niangon.