Κατοικία στην Πάρο Σάντα Μαρία

Πέργκολες

Ξύλινη πέργκολα από laminated Spruce, με κρυφούς συνδέσμους, με πιστοποίηση φορτίων και προστασία για παράκτια χρήση.

Η σκίαση επιτυγχάνεται από την τοποθέτηση – κατάλληλα επεξεργασμένης λυγαριάς για προστασία από τις καιρικές συνθήκες- επάνω στον βασικό σκελετό, ο οποίος φέρει εντορμίες, εσωτερικά των ξύλινων δοκών για την όδευση καλωδιώσεων διακριτικού φωτισμού.

Το σύνολο δίνει την εικόνα μιας απόλυτα άψογης κατασκευής τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά που εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια στον τελικό χρήστη.

Τοποθεσία: Πάρος, Σάντα Μαρία
Αρχιτέκτονες: ISV architects
Φωτογράφοι: Ιωάννα Νικολαρεΐζη
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο 2019
PREVIOUS PROJECT
NEXT PROJECT